conmaucontmolinanliteldefemira.co

sorry, that interfere, but necessary for..

Category: Alternative

8 Comments

 1. Toshakar Reply

  ตัวละครในเรื่องขุนช้างุนแผน 1. ขุนแผน เดิมชื่อพลายแก้ว มีรูปร่างหน้าตางดงามคมสัน สติปัญญาเฉลียวฉลาด นิสัยเจ้าชู้ มีดาบฟ้าฟื้นเป็นอาวุธประ.

 2. Gromi Reply

  นิยาย ขุนช้าง ขุนแผน, พลายงามอาสา ตอนที่ พลายงามอาสา พลายงามทูลขอโทษขุนแผน. รุ่งขึ้น.

 3. Narisar Reply

  ขุนช้างขุนแผน ไว้กับขุนช้างแล้วไปดูอาการของนางลาวทอง ตอนเช้าสมเด็จพระพันวษาถามถึงขุนแผนขุนช้างบอกว่าขุนแผนปีนกำแพง.

 4. Balabar Reply

  ด้านการเกษตร ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อไปลักพาตัวนางวันทองเมียรักกลับคืนมานั้น บรรยาย.

 5. Samugor Reply

  ขุนช้างขุนแผนฉบับมองคนละมุมนี้ มี 6 บท หรือรวมความเนื้อหาแล้วมีความยาว หน้า โดยฉากแรกเปิดมาก็ “ เล่าเรื่องย่อให้พอรู้.

 6. Nerr Reply

  Sep 09,  · ขุน ช้า งขุน แผน Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

 7. Gugami Reply

  นิยาย ขุนช้าง ขุนแผน, ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ตอนที่ ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง รุ่งขึ้นขุนแผนได้ไปบอกลานางทองประศรี จะไป.

 8. Yozshuktilar Reply

  เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ผู้แต่ง ไม่ปรากฏนามผู้แต่งตอนขุนช้างถวายฎีกาแต่ได้รับการยกย่องจากวรรณ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *